Услови за користењеСо самото користење на хостинг услугите на ДД-Ком се согласувате да се придржувате кон долунаведените услови за користење. Во спротивно ДД-Ком има право да Ве исклучи без претходно известување и повеќе да не ви ги доставува своите услуги. Вие се согласувате дека во било кој случај нема да превземете никакви мерки према ДД-Ком.

Услови за регистрација и користење на .мк домени

Согласно правилникот за регистрација на македонските домени и поддомени (.mk или .com.mk или .net.mk ), регистрантот поднесува барање за продолжување на регистрација на доменот до Регистрарот и тоа најмалку 15 дена пред истекот на времето за регистрација на следната e-mail адреса: info [at] ddhost.mk.

Доколку доменот не биде обновен до датумот на регистрација, влегува во заштитен период од 120 дена и во тој период не може да се прави промена на податоците на доменот.
Ако доменот не се обнови во првите 60 дена од заштитениот период, доменот се брише од .mk зоната, но не може да се регистрира од страна на друг регистрант.
По истекот на останатите 60 дена од заштитениот период (или вкупно 120 дена) доменот се брише и може да се регистрира од страна на друг регистрант.

ДДКом не ја гарантира валидноста на одредено домен име. Доколку од било која причина на денот на регистрација на името тоа не е слободно, ДДКом не превзема одговорност и го информира клиентот дека соодветниот домен не е слободен за регистрација. Клиентот може да одбере друго домен име или пак во целост да му бидат вратени уплатените средства.

Датумот на истекот на доменот е заведен во системот на ДДКом. ДДКом по сопствена волја може да го известува клиентот одреден период пред истекот на доменот, односно да испраќа известувања пред истек се со цел клиентот да изврши навремена обнова на доменот. Клиентот е должен истиот да го обнови пред истекот на датумот. Во спротивнвлегува во заштитен период од 120 дена и во тој период не може да се прави промена на податоците на доменот.

ДДКом не се смета за одговорен доколку поради технички или друг тип на проблеми со Македонскиот регистар (Марнет) е оневозможена функционалноста на македонските домени.

ДДКом го задржува правото да изврши промена на цената за регистрација и цената за обнова на домен името во било кое време без претходни известувања.

Во случај на приговор на трети лица или во случај на спор помеѓу трето лице и корисникот на доменот (кој произлегува од злоупотреба на домените опишано во претходните точки), ДДКом не се смета за одговорен према засегнатите страни во спорот, туку ги упатува на решавање на спорот.

Називот на доменот не смее да биде еднаков со заштитен жиг, име, бренд, трговска марка и сл., освен ако клиентот што сака да го регистрира доменот е сопственик на заштитниот жиг, име, бренд, трговска марка и сл. Називот на доменот не смее ниту да содржи имиња за кои според позитивните прописи во РМ е потребно одобрение од надлежен орган за употреба на тие имиња, освен во случаите кога тоа име е содржано во регистрираниот назив на фирмата на клиентот (доколку е правно лице) на доменот, односно клиентот.

Ресурси на серверот

Ресурсите на Shared и Reseller пакетите се подеднакво поделени на сите корисници на серверот, па прекумерното искористување на ресурсите од страна на еден корисник доведува до забавување и нестабилна работа на сите останати корисници. Поради ова за сите Shared и Reseller корисници важи фер политиката за користење:

•Еден корисник не смее да надминува искористување повеќе од 7% од вкупната РАМ меморија на серверот.
•Еден корисник не смее да надминува искористување на процесорот повеќе од 10% од вкупната процесорска моќ.
•Ограничувањето на Apache врските изнесува максимални 30 врски во секунда
•Максимални 15 MySQL врски
•Поради заштита од спам пораки, ограничувањето на максимален број на испратени е-поштенски пораки во рок од еден час изнесува 250 пораки. Ова искористување вообичаено се случува од скрипти кои имаат намерни или ненамерни грешки во програмирањето. Доколку го приметиме ова на вашата страница ќе Ве известиме за проблемот и доколку проблемот не е отстранет во рок од 12 часа ДД-Ком го задржува правото да Ве исклучи.

Овие ограничувања на ресурсите не важат за VPS и Dedicated серверите. На овие сервери секој корисник има загарантирани ресурси и сам располага со нивно искористување.

Спам

Забранет е било каков начин на праќање на СПАМ пораки. Доколку се забележи таква активност корисникот веднаш ќе биде деактивиран без претходно известување и без враќање на уплатените средства. 

Shared и Reseller корисниците користат споделена IP адреса и при злоупотреба од страна на еден корисник, сите корисници со истата IP адреса влегуваат во глобалните црни листи на провајдерите за заштита од спам, па испратените пораки стигнуваат во спам сандачињата или се комплетно одбиени од страна на примателот.

Доколу корисникот е суспендиран поради спамирање и притоа има направено штета на сите корисници на серверот, за повторно активирање корисникот е должен да плати 1000 денари + ДДВ.

Поради заштита од спам, Shared и Reseller корисниците се ограничени на испраќање на 250 пораки во еден час.

Доколку користите Shared или Reseller хостинг, ДДКом не се смета за одговорен доколку вашите испратени пораки пристигнуваат во SPAM сандачето, или пак се одбиени од корисникот. Секој корисник може дополнително да закупи дедицирана IP адреса (200 денари + ДДВ месечно), која се доделува само за него и со тоа се избегнуваат проблемите од ваков тип.

Овие ограничувања не важат за VPS и Dedicated хостинг услугите.

CGI Скрипти

Сите скрипти со кои доведуваат до потенцијален сигурносен ризик на серверот или ги злоупотребуваат ресурсите на серверот, автоматски ќе бидат исклучуени без претходна најава. ДД-Ком не дозволува делење на скрипти со домени што не се хостирани од ДД-Ком.

Chat

ДД-Ком не дозволува корисниците да инсталираат нивни chat скрипти кои искористуваат многу од серверските ресурси.

Порнографија

Порнографски содржини се дозволени доколку ги задоволуваат условите за порнографија и не ги нарушуваат постоечките закони. Забранети се и линкови до страници кои не ги задоволуваат пропишаните услови кои се однесуваат на порнографија. Доколку хостирате ваков матријал, вие автоматски станувате одговорни доколку биде покренета легална постапка од извесна личност.

Материјал со авторски права

Корисникот се согласува дека нема да доставува или работи со нелегална содржина, или содржина која нарушува авторски или останати права, дигитализирани аудио/видео датотеки, извршувачки датотеки, архивски датотеки и сите останати видови на датотеки. Ваквите страници ќе бидат исклучени и суспендирани.

Корисникот е обврзан при поставување на било какви податоци преку услугите на ДДКом, во обзир да ги земете локалните, државните и интернационалните закони и истите да ги почитува.

Backup на податоци

Корисниците на услугите се задолжени самостојно да прават резевна копија (backup) и заштита на нивните податоци, датабази, е-поштенски пораки. ДД-Ком не превзема одговорност за губење на вашите податоци.

ДДКом врши backup на сајтовите еднаш неделно и се чува само една резервна копија од тековната недела. 

За хостинг пакети исклучени поради неплатени сметки ДДКом не превзема одговорност за чување на податоците на клиентот.

Во случај на хардверски дефект/проблем (RAM, CPU, HDD) на серверите каде се хостирани податоците, ДДКом се обврзува во периодот од 1 до 7 работни денови да го отстрани дефектот. Доколку има проблем со хард-дискот, истиот се заменува и се враќаат податоците за кои постои резервна копија (back up) која е генерирана по автоматизиран пат. ДДКом не гарантира за податоците и нивната исправност кои се вратени од back up серверот.

Согласно конфигурацијата на Shared и Reseller серверите, еднаш во годината се извршува автоматско чистење (Auto-Cleanup) на застарени е-поштенски пораки поради заштита од вируси испратени преку електронска пошта. ДДКом не одговара за избришани застарени е-поштенски пораки. Секој корисник е должен да прави бекап на е-поштенските пораките на дополнителен медиум (хард диск или онлјан сервис). Подготвените бесплатни упатства за локално и далечинско зачувување на е-поштенски пораките се достапни за сите корисници на хостинг услугите.

Големината на backup датотеката на shared и reseller корисниците не смее да биде поголема од 2GB. Доколку имате поголема датотека за бекап, контактирате не за ние да го направиме бекапот за Вас. Shared и Reseller корисниците се ограничени на една бекап датотека. Доколку има повеќе бекап датотеки, постарите датотеки автоматски се бришат на одреден период. ДДКом не превзема одговорност доколку се избришани потребни содржини од постара бекап датотека.

Информации за пристап

Корисникот има одговорност доставените информации за пристап до веб просторот да ги чува како доверливи и да не ги споделува со никого. Корисникот е исто така одговорен за сите активности произлезени од употребата на неговото корисничко име, доколку не се воспостави поинаку. Корисникот исто така се согласува да ги извести администраторите на ДДКом доколку забележи било какви сомнителни активности, oсобено за оние кои ги вклучуваат корисничко име и лозинка доставени до корисникот.

Информации од корисниците

Корисникот се согласува во процесот при првична регистрација (и сите останати дополнителни регистрации) за користење на услугите на ДДКом, да доставува валидни и точни информации. Исто така се согласува дека доколку постои промена на информациите барани во регистрацијата, навремено ќе го извести ДДКом.

Корисничка поддршка

ДДКом со цел да овозможи квалитетни услуги, доставува 24 часовна корисничка поддршка. Во работно време тимот за поддршка е достапен преку е-пошта, тикет систем, телефон, онлајн чет (skype, live chat). Вон работно време тимот за поддршка е достапен преку е-пошта и тикет системот. На отворените барања за поддршка преку е-пошта или преку тикет системот одговорите се најдоцна до 24 часа. Доставувањето на овој тип на поддршка е самоиницијативно и ДДКом не е задолжен истата да ја доставува 24 часовно.

Период на важност на услугите

По истекот на временскиот период за кој сте ги закупиле услугите на ДДКом, потребно е да го инфомирате ДДКом доколку сакате да го продолжите или откажете користењето на услугите. Плаќањето треба да се врши до или на денот кога тој рок истекува. По истекување на дадениот рок за користење или продолжување на договорот, ДДКом има право да ги суспендира или откаже услугите доколку долгот не е подмирен. При овој процес може целосно да бидат избришани сите Ваши податоци хостирани на серверите на ДДКом.

Друго

За било каква штета настаната во бизнис работењето на корисникот, поради моментално, делумно или целосно нефункционирање на услугите, ДДКом не превзема никаква одговорност. ДДКом го задржува правото без претходно известување да ги измени условите за користење. Корисниците на услугите на ДДКом, се должни без никакви ограничувања да ги прифатат новодоставените услови.

Општа злоупотреба

Било каков обид за нарушување на функционалноста на серверите

Веб страниците на корисниците кои дирекно навредуваат или објавуваат навредлива содржина е строго забрането. Ваквите корисници веднаш се исклучуваат и суспендираат доколку се забележани и/или пријавени

Доколку услугите на ДДКом се користат за собирање на доверливи информации преку веб страни, корисникот на истите, се согласува дека е обврзан да постави соодветна полиса за приватност која на посетителите/корисниците на веб страната ќе им даде до знаење за постапката.