Сетирање Outlook како емаил клиент Принт

  • 4

1. Отворете ја програмата и креирајте нов налог преку опцијата "Accounts / New Email"


Внесете ја целосната е-мејл адреса и вашата лозинка.


2. Одберете тип на сервер POP или IMAP. Било која опција да одберете, постапката која следи е идентична. Разликата псотои во поратата за "Incoming server configuration".


Обележете ја опцијата "Requires Authentication"
Logon user name: Целосна е-мејл адреса
Кликнете "Next" и сандачето ќе биде креирано.


Доколку вршите промена на податоци, одберете го сандачето и опцијата "Properties".
Во податоците за серверот поставете ја следната содржина:Incoming mail server: mail.imenadomen.com.mk
Outgoing mail server: mail.imenadomen.com.mk

Email username: Целосна e-mail адреса sandache@imenadomen.com.mk
Password: Лозинка

ВАЖНО: Опцијата "My server requires authentication" да биде обележена.Во опцијата Advanced се поставуваат портите за примање и испраќање на електронска пошта.

Доколку сакате да чувате копија од пораките на серверот, обележете ја опцијата "Leave a copy of messages on server". Во спротивно, пораките кои ќе ги примате преку Outlook ќе ги имате само на локалниот компјутер. 
Напомена: Доколку чувате копија од пораките на серверот, ќе можете да пристапите до сандачето преку веб-базиран пристап преку http:///webmail.imenadomen.com.mk и пораките ќе бидат вброени во целокупниот веб простор кој го имате закупено.

Дали Ви помогна овој одговор?

« Назад