Инструкции за надградба на скрипти Принт

  • 3

Најчести хакерски упади на серверите се преку застарени скрипти како Joomla, Wordpress, Drupal. Ваквите упади не само што прават штета на дирекно нападнатите корисници, туку ја оптеретуваат работата и стабилноста на целиот сервер.
 
Сите корисници на бесплатни скрипти како Joomla, Wordpress, Drupal, PhpBB и сл. имаат обврска редовно да прават надградба на скриптите, а они корисници со нови верзии на скрипти да ги променат административните лозинки. Подолу се упатства за надградба на најчесто користените скрипти.

Како дополнителна заштита се препорачува да ги заштитите со дополнителна лозинка администраторските директориуми.
Детално упатство има на следниот линк http://www.siteground.com/tutorials/cpanel/pass_protected_directories.htm.
 
Препорачливо за сите корисници е повремено менување на лозинките за пристап до контролниот панел и менување на лозинките на е-маил адресите.
Препорачливо е за сите корисници да прават редовен бекап на страната. ДДХост не одговара за губење на податоци доколку истото е настанато од хакерски упад, вирус или малвер.
 
Инструкции за надградба на најчесто користени скрипти:
 
For instructions on updating your Wordpress instance(s) to the latest version (3.5.1), please see the link below: 
---------------------------------------- 
 
Alternatively, you can download the full Wordpress package here: 
---------------------------------------- 
 
 
For instructions on updating your Drupal instance(s) to the latest version (6.28 or 7.21), please see the link below: 
---------------------------------------- 
 
Alternatively, you can download the full Drupal package here: 
---------------------------------------- 
 
 
For instructions on updating your Joomla instance(s) to the latest version (2.5.9 or 3.0.3), please see the link below: 
---------------------------------------- 
 
Alternatively, you can download the full Joomla package here: 
---------------------------------------- 
 
 
For instructions on updating your phpBB instance(s) to the latest version (3.0.11), please see the link below: 
---------------------------------------- 
 
Alternatively, you can download the full phpBB package here: 
---------------------------------------- 

Дали Ви помогна овој одговор?

« Назад