Сетирање на е-маил Принт

  • 1

Со активирање на емаил сандачињата секогаш препорачуваме да се прави бекап на пораките на дополнителни емаил клинти како Gmail, Outlook, Thunderbird. 

Во апликацијата која ќе ја одберете за емаил клинет, поставете ги следните вредности: 
 
Secure SSL/TLS Settings

Username: info@mojdomen.mk
Password:  Use the email account’s password.
Incoming Server: 
mail.mojdomen.mk  
POP3 Port: 995
Outgoing Server: 
mail.mojdomen.mk  

SMTP Port: 465
IMAP, POP3, and SMTP require authentication

Дооколку сакате да имате резервна копија од пораките на сервер, означете ја опцијата  "Leave a copy of message on server" или пишете број на денови после кои пораките автоматски ќе се бришат. 
 
Ограничувањето со простор на сервер е дополнителна причина да се искористат надворешните емаил апликации. Повеќето клиенти користат Outlook за локално чување на пораките во нивните компјутери, меѓутоа постои опсаност тие да бидат изгубени при реинсталација на оперативен систем, вирус или хардверски дефект на компјутерот. Затоа најдобро решение е online заштита на вашите е-маил пораки, ние ја препорачуваме заштитата преку GMail. Со оваа конфигурација, секогаш ќе имате дополнителна заштита на вашите пораки на најдобриот e-mail клиент Gmail кој нуди многу повеќе опции од останатите Webmail клиенти. 

Дали Ви помогна овој одговор?

« Назад