Враќање на backup Принт

  • 1

Враќањето на бекап е многу корисна алатка при било какво губење на податоците. За да вратите backup најавете се на Cpanel и во делот File and Directory Restoration одберете некој од последните достапни верзии:

backup-1.png

 

https://public_html/hosting/images/Knowledgebase-backup-2.png

 

ВАЖНО: Кога се враќа резервна копија од одреден датум, сите податоци/емаил пораки што се стигнати од тој датум ќе бидат избришани. 


Дали Ви помогна овој одговор?

« Назад