Акции и промоции

Доаѓате од друг провајдер?

  • 1st April 2015
Доаѓате од друг хостинг провајдер?Бесплатен трансфер на домен, датотеки, датабази, е-мејл сандачињаБесплатен домен со секој хостинг пакет ЗАСЕКОГАШ!Доаѓате од друг домен регистрар?Ако ...
Continue reading

Роденденска хостинг промоција - 3 години хостинг + домен по цена од 2

  • 1st April 2015
Роденденска хостинг промоција - 3 години хостинг + домен по цена од 2Цени од 4010 денари за 3 години (1100 + ДДВ/ГОД)Промоцијата важи за сите хостинг пакетиВажи само за нови хостинг ...
Continue reading