Announcements

Наскоро во ДДХост - Регистрација на национални .мкд домени

  • 16th December 2014
Во меѓународниот интернет простор е воспоставен македонскиот национален кириличен домен (.мкд). Со овој домен ќе можат да се регистрираат интернет страници и на кирилично писмо, и тоа ...
Continue reading