Announcements

Надградба на сервер Windows 2003 во Windows 2008

  • 11th August 2011
Поради застарената технологија на Windows 2003 серверите, се помалку имаме потреба од нив, а и поддршката од страна на Microsoft е се помала. Голема е потребата на повеќето клиенти за инсталирање нови ...
Continue reading

Бесплатен хостинг - Најдобар начин за да ги тестирате услугите на ДДХост, нарачајте бесплатен хостинг

  • 28th April 2011
Бесплатен хостинг - Најдобар начин за да ги тестирате услугите на ДДХост, нарачајте бесплатен хостинг. Пакетот содржи 50 mb веб простор и 1000 mb месечен трансфер.   НАПОМЕНА: Бесплатниот веб ...
Continue reading