Доаѓате од друг хостинг провајдер?
Бесплатен трансфер на домен, датотеки, датабази, е-мејл сандачиња
Бесплатен домен со секој хостинг пакет ЗАСЕКОГАШ!

Доаѓате од друг домен регистрар?
Ако префрлате само домен, специјални промоции од 390 денари годишно
Промоции за трансфер на домен - 1400 денари за 3 години (390 ден + ДДВ / год), 530 денари 1 година

Wednesday, April 1, 2015« Назад